המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

המתת חסד – דילמות אתיות והגישה הפליאטיבית

מהי המתת חסד? הגדרות, אבחנה מושגית והחוק בישראל

הדיון סביב המתת חסד מעלה תמיד סוגיות אתיות, רפואיות וחברתיות אשר עיקרן יסוד קדושת החיים מחד והרצון להטיב עם סבלו של חולה הסובל ממחלה סופנית. חשוב להבחין בין ההגדרות השונות והדברים שהוסדרו בחוק וכן להבין מהן האפשרויות והדרכים להקל על סבלו של החולה ולהעניק לו את האפשרות לבחור כיצד יסיים את חייו.

המתת חסד היא המתת אדם מתוך מטרה ברורה להטיב עמו בתקופה שבה הוא סובל כתוצאה ממחלה סופנית. פעולה אקטיבית להמתה אינה מותרת בישראל ע”י מערכת המשפט. עם זאת במקרים רבים מאפשר החוק בישראל לא לבצע פעולות מאריכות חיים ולהימנע מטיפולים שונים כגון: הנשמה, דיאליזה, אספקת מזון, נוזלים וכו’.

החוק בישראל מכירה בחולה הסופני כחולה בעל זכויות יתר, וב2005 נחקק חוק החולה הנוטה למות המתיר לחולה במידה וביקש זאת להימנע מטיפול כאשר ההערכה הרפואית היא כי נותרו לו 6 חודשי חיים או פחות מכך, זאת לאחר שנתן הוראה מפורשת לכך. כתוצאה מכך במידה ובוחר זאת החולה, הוא יכול לקבל טיפול המתמקד באיכות חייו ולא בהארכת חייו באמצעות הרפואה הפלאטיבית התומכת בחולה דרך איזון כאב ותסמינים נוספים, ומאפשרת לו להתמקד בתקופה האחרונה לחייו בתהליכי פרידה וסגירת מעגלים.

המתת חסד – סוגיות אתיות

התומכים בהמתת חסד מסתמכים בעיקר על האוטונומיה של האדם ועל זכותו לשלוט על חייו ובכלל זה לסיימם. כמו כן, גישה זו נובעת מהרצון להימנע מייסורים וכאבים בלתי נסבלים העלולים להיגרם לאדם עקב מחלתו. לפי טיעון זה סיוע רפואי בהתאבדות יקיים זכויות יסוד אלו ויש לעגן אותן בחקיקה.
המתנגדים רואים בנטילת חיים וסיוע בהתאבדות פעולה לא מוסרית בשום מקרה וכי קשה יהיה לקבוע מתי סיוע המתה נעשה מהסיבות הנכונות ומתי נעשה מסיבות אחרות. טענה מפורסמת היא טענת “המדרון החלקלק” שטוען כי מצב זה יביא לסיוע לרצח בחסות החוק. עוד נטען כי אבחנות הרופאים יכולות להיות שגויות מפעם לפעם וכי מקצוע הרפואה באופן כללי לא צריך לעסוק כלל בסיוע להמתה.

הגישה הפליאטיבית

הטענה היא שברוב המקרים האדם החולה אינו רוצה למות אלא לא רוצה לסבול בתקופה האחרונה לחייו ופוחד להיות לנטל על קרוביו. הרפואה הפליאטיבית נותנת טיפול רפואי בדגש על איזון כאב ותסמינים נוספים, בכדי לאפשר למטופל נוחות חיים מקסימלית ללא סבל. למעשה, הליווי הפליאטיבי תומך במטופל ומאפשר לו לעבור את הימים המורכבים הללו ללא כל סבל וכאב. יתרה מזאת, כאשר המטופל מאוזן ונינוח, הוא יכול להתפנות באופן רגשי לתהליכי פרידה מול יקיריו הסובבים אותו.