צבר רפואה –
בית חולים בבית

בית חולים חדש נפתח בישראל