המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

גלניס כץ

RN MA, מנהלת ידע ובקרה