גילה שובל

RN MHR, מנהלת קשרי קהילה מחוז מרכז

גלניס כץ

RN MA, מנהלת ידע ובקרה

עידן שפירא

עובד סוציאלי וגרנטולוג, מנ’ קשרי קהילה