“החיים שלי היו שונים בלעדייך…”
“עזרו לי לעמוד על הרגליים…”
“שתזכו לשקם אלו הנדרשים בעמנו…”
רוצים להתייעץ?
Clsoe
רוצים להתייעץ?