“בזכותכם מצאנו עוז וכוח ללוות בבטחון, חמלה ואהבה את יקירנו בדרכו האחרונה…”
“היה לו ברור שאת חייו היפים הוא רוצה לסיים בבית שכה אהב…”
“הייתם לנו מקור לביטחון ושלווה…”