כלים קליניים לאבחון התאמה לטיפול בהוספיס בית

FAST
icon kps

מדד לזיהוי חולים בדמנציה

FAST – Functional Assessment Screening Tool

קריטריונים לזיהוי חולים בדמנציה הנמצאים בשלב המתאים להפניה להוספיס בית
(חולים בדמנציה מתקדמת מאד זכאים לקבל ליווי הוספיס תומך בביתם, במימון קופות החולים)

מדד לזיהוי חולים בדמנציה

1

המטופל אינו סובל מחסכים

מדד:

2

המטופל מתמודד עם חסך תפקודי סובייקטיבי

מדד:

3

חסך תפקודי אובייקטיבי המפריע לביצוע מטלות מורכבות

מדד:

4

IADL קיימת השפעה על פעולות יומיומיות כגון בישול, ניקיון, תשלום חשבונות ונסיעות

מדד:

5

נזקק לסיוע בבחירת ביגוד הולם

מדד:

6

נזקק לסיוע בלבישת בגדים

נזקק לסיוע ברחצה

נזקק לסיוע בשירותים

אי שליטה במתן שתן

אי שליטה במתן צואה

מדד:

7

מדבר 5-6 מילים בלבד במהלך יממה

מסוגל לבטא רק מילה יחידה בבירור

מדד:

8

לא מסוגל להתהלך בבית

לא מסוגל להתיישב

לא מסוגל לחייך

מדד:

מעוניין לקבל מאיתנו ניוזלטר