המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

מהו משך זמן השיקום המוגדר עפ”י החוק?

משך הזמן הניתן לשיקום לפי חוק בריאות ממלכתי הוא עד 90 יום.
בשיקום אורתופדי – משך זמן האשפוז הוא מינימום שבועיים.
בשיקום נוירולוגי – משך זמן האשפוז הוא מינימום 25 יום ועד 3 חודשים.
במידה ונקבע משך זמן קצר יותר לאשפוז במחלקה שיקומית, הגורם המבטח = קופות החולים חייב לתת נימוק לאשפוז הקצר.