המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

מדוע הרופא המטפל אינו מודע ומתייחס לבעיות של נטילת מספר תרופות במקביל ?

הרופא המטפל רושם את התרופות אך תחום ההתמחות שלו לא מכסה את מכלול הידע הקיים בנוגע לכל תרופה ותרופה, לא כל שכן כאשר התרופות השונות מטפלות בבעיות שונות או בשילוב תרופות אלטרנטיביות. רוקח קליני הוא הסמכות המקצועית בנושא זה.