המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

כיצד הייעוץ יכול לסייע לי?

יעוץ של מרפא בעיסוק שהוסמך לכך, יוכל להציג תוכנית מסודרת הכוללת תרשימים לקבלני הבינוי וגם לגורמי מימון מטעם המדינה. אנשים המוכרים בביטוח לאומי יכולו גם הם להסתייע בתוכניות שינוי הדיור לאחר קבלת היעוץ.