המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

כיצד אוכל לדעת אם הרופא יקבל את המלצות הרוקח?

היום , הנכונות והרצון לקבל מידע מרוקחים קליניים הרבה יותר גדול בקרב הצוותים הרפואיים ולא אחת הבקשה באה מצידם. במקרים חריגים שהרופא לא מקבל את ההמלצות ,הרוקח ימצא פתרונות חליפיים בתקופת הליווי שלאחר הביקור.