המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

האם אתם נותנים גם שירותי סיעוד?

שירותי סיעוד הכוללים עזרה ברחצה, בהאכלה, הכרוכים בליווי צמוד 24/7 – אינם ניתנים במסגרת צבר.
מטופלים המאושפזים בביתם במסגרת צבר, ונדרשים לתמיכה סיעודית – יקבלו הכוונה והדרכה מצוות צבר לקבלת עזרה זו.