הרגשנו מיד שאנחנו בידיים טובות

הרגשנו מיד שאנחנו בידיים טובות

ברצוננו להודות מעומק הלב לצוות צבר רפואה שמטפל באמא שלנו בתקופה האחרונה. הפניה לצבר רפואה נעשתה ביוזמתה של רופאת היחידה לטיפולי בית, כי מצבה של אמא החל להתדרדר. מהרגע שפסעו לביתנו ד"ר נעים מחרום, ד"ר ראביע, ד"ר יעל בר, והאחיות לילה, גלית ושושי השתנו חיינו לטובה. פשוט פסעו אחד אחד אנשים טובים נבונים חכמים אחראיים לחיינו. הרגשנו מיד שאנחנו בידיים טובות ומקצועיות. הטיפול באמא נעשה לא רק במקצועיות כי אם מתוך אכפתיות עמוקה, מתוך חמלה.

אמא נמצאת בדעיכה בדימדומי חייה. עבורה ועבורנו בנותיה החיים כרגע לא פשוטים והאמפתיה מסייעת לנו לצלוח יום ביומו. עצם העובדה שאנחנו מוקפים בצוות כה ייחודי מאפשרת לנו לנשום. כי חלק מהנטל עבר לכתפיהם של הצוות הנהדר הזה, והם מסייעים לנו בכל הנדרש.

אנחנו כבר לא לבד. אנחנו מוקפות ומלוות בכל מה שנדרש לאמא ולנו.

תודה מכל הלב.

 

בנותיה של ר.ב., מטופלת הוספיס בית סתיו 2020