המקום שלנו לשתף בסיפורים אישיים ולחלוק במידע מקצועי שיעניין אתכם

שיקום בבית לאחר שבץ

שירותי שיקום ביתיים מבוססי-טיפול עבור חולי שבץ

המאמר נשען על מחקר בנושא שירותי שיקום ביתיים מבוססי-טיפול עבור מטופלי שבץ, מאגר קוקריין לסקירות מערכתיות 2003, גיליון 1 מאמר מס’ CD002925. DOI: 10.1002/14651858.CD002925

רקע

טיפול ביחידת השבץ מקובל כיום כמודל שירות יעיל לטיפול בבית-חולים, אולם היעילות של טיפול חוץ-מרפאתי אינה כה נחרצת. סקירה זו מתמקדת בשירותי שיקום מבוססי-טיפול המיועדים למטופלי שבץ המתגוררים בביתם.

מטרות

להעריך את ההשפעה של שירותי שיקום מבוססי-טיפול עבור מטופלי שבץ המתגוררים בקהילתם תוך שנה מזמן השבץ או מזמן השחרור מבית-החולים לאחר שבץ.

שיטות חיפוש

עורכי המחקר חיפשו במאגר הניסויים של קבוצת השבץ של קוקריין (חיפוש אחרון במאי 2001), במאגר הניסויים המבוקרים של קוקריין (ספריית קוקריין, גיליון 4, 2001), ב-MEDLINE (מ-1996 עד נובמבר 2001), ב-EMBASE (מ-1980 עד נובמבר 2001), ב-CINAHL (מ-1983 עד נובמבר 2001), ב-PsycINFO (מ-1967 עד נובמבר 2001), ב-AMED (מ-1985  עד נובמבר 2001), במאגר התקצירים הסוציאליים של וילסון (מ-1984 עד נובמבר 2001), ובאינדקס הציטוטים המדעיים ובאינדקס הציטוטים של מדעי החברה (מ-1981 עד נובמבר 2001). שיטות אחרות לווידוא מציאת כל הניסויים האולי-רלוונטיים כללו סקירה של רשימות הציטוטים של מאמרים מקוריים רלוונטיים, תקשורת אישית, וחיפוש ידני בכתבי-עת.

קריטריונים לבחירה

כל הניסויים התקינים, האקראיים-באמת והמבוקרים של מטופלי שבץ המתגוררים בקהילתם והמקבלים התערבות שירות-טיפול, בהשוואה לטיפול מסורתי או ללא טיפול. שירותי טיפול הינם כאלו שסופקו על-ידי צוותי פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, או צוותים רב-תחומיים אשר עובדים עם המטופלים במטרה לשפר את ההתנהגות מונחת-המשימות וכתוצאה מזו להגביר את הפעילות וההשתתפות של המטופל.

איסוף נתונים וניתוחם

שניים ממחברי הסקירה בחרו ניסויים וחילצו נתונים בנוגע למספר מוחלט-מראש של תוצאות. התוצאות העיקריות היו שיעור המטופלים אשר הראו הידרדרות או תלות בפעילות האישית היום-יומית, וכן רמת הביצוע של הפעילות האישית היום-יומית בתום המעקב הרפואי.

תוצאות עיקריות

זוהו 14 ניסויים שכללו 1617 מטופלים. שירותי שיקום מבוססי-טיפול הפחיתו את הסיכוי לתוצאה שלילית (שיעור הסיכויים לפי שיטת פטו: 0.72; 95% רווח בר-סמך 0.57 עד 0.92; ערך p של 0.009) והגביר את דירוג הפעילות האישית היום-יומית (שינוי ממוצע סטנדרטי 0.14; 95% רווח בר-סמך 0.02 עד 0.25; ערך p של 0.02). מתוך כל 100 מטופלי שבץ המתגוררים בקהילתם והמקבלים שירותי שיקום מבוססי-טיפול, מ-7 (95% רווח בר-סמך 2 עד 11) מטופלים תיחסך תוצאה שלילית, בהנחה ש-37.5% היו חווים תוצאה שלילית ללא טיפול.

מסקנות המחברים

ניכר ששירותי שיקום מבוססי-טיפול המיועדים עבור מטופלי שבץ המתגוררים בקהילתם משפרים את העצמאות בפעילויות אישיות יום-יומיות. אף על פי כן, העדויות נלקחו מסקירה של התערבויות שונות ומגוונות, כך שחקר נוסף של ההתערבויות הינו ראוי.

תקציר בשפה פשוטה…

לאנשים שלקו בשבץ לאחרונה קיים סיכוי רב יותר לשמר את יכולתם לבצע פעילויות יום-יומיות אם הם מקבלים שירותי טיפול בבית. שירותי שיקום מבוססי-טיפול עבור מטופלי שבץ יכולים לכלול התערבות מצד פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, או צוותים רב-תחומיים. סקירה זו של 14 ניסויים שכללו 1617 מטופלים מצאה שאנשים שלקו בשבץ לאחרונה היו יותר עצמאיים בפעילויות אישיות יום-יומיות, והיו בעלי סיכוי גבוה יותר לשמר את יכולתם לבצע פעילויות אלו, אם הם קיבלו שירותי טיפול בבית. כמות התועלת שניתנת להשגה אינה ברורה.

 

192

הוספת תגובה חדשה