מרכז מידע
עמותות וגופים התומכים בחולים ובמיצוי זכויותיהם

Ehospice – מתמחה בחדשות פלאיציה, מחקר והשראה מכל העולם

Get Palliative care

ארגון שמטרתו עידוד השיחה על סוף החיים

NHPCO – National Hospice and Palliative Care Organization

Compassionate Communities Project