זכויות החולה הנוטה למות
חוק החולה הנוטה למות

בשנת 2005 חוקק בישראל ‘חוק החולה הנוטה למות’.

החוק מפרט את זכויותיהם של חולים במחלה סופנית, את חובותיהם של הרופאים והצוות הרפואי במקרים אלו ואת הנהלים במצבי הימנעות מטיפול רפואי והארכת חיים.
החוק מדגיש את האפשרות של כל אדם להחליט מה רצונו במידה שיחלה במחלה סופנית על ידי מילוי טופס בנושא הנחיות רפואיות מקדימות או ייפוי כוח.
רופא אחראי מוסמך לקבוע כי מטופל הוא חולה הנוטה למות, אם נוכח כי המטופל סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ותוחלת חייו, אף אם יינתן לו טיפול רפואי, אינה עולה על 6 חודשים.
בקרב מי שעונה להגדרה של “חולה הנוטה למות”, ולאחר שמוצו כל האפשרויות הטיפוליות להארכת חייו בהתאם לרצונו, המטרה המרכזית החשובה ביותר היא למנוע ככל הניתן את כאבו וסבלו, ולאפשר לו נוחות חיים ככל האפשר.

 

בשנת 2009, נעשתה הרחבה לחוק דרך חוזר מנכ”ל משרד הבריאות 30/2009 מה- 12/07/2009.

משרד הבריאות מאמץ את הגדרת ארגון הבריאות העולמי, לפיה טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית אשר משפרת את איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם בהתמודדות עם מחלות חשוכות מרפא, על ידי מניעה והקלה על סבל באמצעות זיהוי והערכה קפדנית של הסימפטומים, טיפול בכאב ובבעיות אחרות – גופניות, נפשיות, רוחניות.

השירות הפליאטיבי לחולה הנוטה למות נמצא בסל השירותים המפורט בתוספת השנייה לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ניתן למבוטחים על ידי קופות החולים ללא כל תוספת תשלום!

 

עפ”י חוק החולה הנוטה למות, התנאים לקיום טיפול פליאטיבי בבית:

 1. קיום מערך פליאטיבי ייעודי לבית המטופל, זמין 24 שעות ביממה.
 2. נוכחות של מטפל עיקרי בבית.
 3. צוות פליאטיבי בעל הכשרה מתאימה.

אוכלוסיית היעד:

 1. חולה סרטן עם מצוקה גופנית או נפשית ניכרת בכל שלב במחלה, לרבות חולי סרטן חשוכי מרפא.
 2. חולה עם אי ספיקת לב סופנית;
 3. חולה עם אי ספיקת ראות סופנית;
 4. חולה עם אי ספיקת כבד סופנית;
 5. חולה עם אי ספיקת כליות סופנית;
 6. חולה עם שבץ מוחי קשה;
 7. חולה עם מחלת עצבים ניוונית מתקדמת;
 8. חולה מחוסר הכרה.
הנחיות מקדימות ויפוי כח מקוצר

ייפוי כח מקוצר

בתחילת 2018 משרד הבריאות אישר  את טופס “ייפוי כח מקוצר”, ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות. טופס זה פוטר את החולה מהצורך לגשת לרופא לשם מילוי הטופס ואישורו על ידי משרד הבריאות, וניתן להדפיס ולמלא אותו עצמאית.

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין למנות מיופה כוח, כדי שיהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו, אם יוגדר כחולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות, או חולה הנוטה למות בשלב סופי שאינו בעל כשרות. הטופס אינו מיועד לחולים שבזמן מילוי הטופס הוגדרו כ”חולים הנוטים למות”.

הנחיות מפורטות למילוי הטופס נמצאות בקישור זה.

 הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן הוא מפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות (למשל עקב חוסר הכרה), בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים.
נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות מפרט בטופס מאילו טיפולים ברצונו להימנע ומאילו לא להימנע וזאת לאחר שקיבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, על מנת שיוכל לחתום עליו מדעת. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא.
תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות הינו לחמש שנים. ניתן להאריך אותן מדי חמש שנים או לבטלן בכל עת. ניתן גם לעדכן את ההנחיות בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.

השימוש בטופס הנחיות המוקדמות מאפשר לאדם החולה לבטא את רצונותיו מול קרוביו באופן ברור ומפורט, ומוריד מקרוביו את הקושי הגדול הכרוך בקבלת החלטות במקומו ברגעים בהם הוא לא מסוגל להביע את רצונו.

אנו ממליצים בחום להיכנס לחוזר דרך קישור זה ובעזרתו לקיים את השיחה המבהירה את רצונותיו של החולה.

ייפוי כח מקוצר

בתחילת 2018 משרד הבריאות אישר את טופס “ייפוי כח מקוצר”, ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות. טופס זה פוטר את החולה מהצורך לגשת לרופא לשם מילוי הטופס ואישורו על ידי משרד הבריאות, וניתן להדפיס ולמלא אותו עצמאית.

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם המעוניין למנות מיופה כוח, כדי שיהיה מוסמך להחליט במקומו על הטיפול הרפואי שיינתן או שלא יינתן לו, אם יוגדר כחולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות, או חולה הנוטה למות בשלב סופי שאינו בעל כשרות. הטופס אינו מיועד לחולים שבזמן מילוי הטופס הוגדרו כ”חולים הנוטים למות”.

הנחיות מפורטות למילוי הטופס נמצאות בקישור זה.

הנחיות רפואיות מקדימות לטיפול רפואי עתידי בחולה הנוטה למות

טופס זה מיועד למילוי בידי אדם הרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן הוא מפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות (למשל עקב חוסר הכרה), בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים.
נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות מפרט בטופס מאילו טיפולים ברצונו להימנע ומאילו לא להימנע וזאת לאחר שקיבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, על מנת שיוכל לחתום עליו מדעת. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא.
תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות הינו לחמש שנים. ניתן להאריך אותן מדי חמש שנים או לבטלן בכל עת. ניתן גם לעדכן את ההנחיות בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.
השימוש בטופס הנחיות המוקדמות מאפשר לאדם החולה לבטא את רצונותיו מול קרוביו באופן ברור ומפורט, ומוריד מקרוביו את הקושי הגדול הכרוך בקבלת החלטות במקומו ברגעים בהם הוא לא מסוגל להביע את רצונו.

אנו ממליצים בחום להיכנס לחוזר דרך קישור זה ובעזרתו לקיים את השיחה המבהירה את רצונותיו של החולה.

טפסים למיצוי זכויות מול משרדים ממשלתיים
הכנות לקראת קבורה

הגעתם לרגע הקשה מכל…

ברגע זה, העצה הראשונה שניתן לכם – היא לעצור. קחו את הזמן לעכל, להתייחד ולהיפרד. אלו רגעים אינטימיים חשובים אותם תזכרו לעד. מהרגע שיתחיל תהליך קביעת המוות, תהיו מוקפים באנשים ולא תהיה לכם אינטימיות נוספת עם יקירכם.

רק לאחר שתהיו בטוחים שהשלמתם את השלב הזה של הפרידה – תמשיכו לשלבים הבאים, המעשיים, או שתבקשו מאדם קרוב לעזור לכם.

ריכזנו עבורכם את השלבים אותם תצטרכו לעבור –

 1. צרו קשר עם מד”א בטלפון 101. עדכנו את המוקדן כי יקירכם טופל במסגרת הוספיס בית ושאתם חושבים שהוא נפטר.
 2. כשיגיע צוות מד”א, הציגו בפניו את המכתב המצורף במעטפה זו, המעיד על כך שיקירכם טופל במסגרת הוספיס בית.
 3. צוות מד”א יבצע הליך של קביעת מוות וישאיר בידכם תעודת פטירה חתומה. צוות מד”א יתקשר למוקד משטרה 100, ויזמין אותם להגיע לקביעת מוות.
 4. כשיגיע צוות משטרה, הציגו בפניהם את תעודת הפטירה ואת אותו המכתב המעיד על כך שיקירכם טופל במסגרת הוספיס בית. המשטרה תשאיר בידכם טופס אישור העברת הנפטר מביתו.
 5. אנו ממליצים לכם לשמור על תיעוד מצולם של כל המסמכים אשר בידיכם (ניתן לצלם בנייד).
 6. באחריות המשפחה להעביר את הנפטר מהבית. החל מדצמבר 17′ הוקם בישראל מערך בשיתוף שירותי הדת, ביטוח לאומי וחברות הקדישא, אשר מטרתו מסירת מידע ופינוי נפטרים.

מוקד המידע והפינוי הארצי פעיל 24/7, כולל שבתות וחגים, ומספרו 0120*

 1. בין השעות 8:00-16:00 המוקד מסייע במתן מידע והכוונה לחברת הקדישא המקומית, שתגיע לפנות את הנפטר.
 2. בין השעות 16:00-8:00 וגם בשבתות וחגים, המוקד ידאג לסייע לפינוי הנפטר ובמידת הצורך אף לאחסון ושמירה בקירור למשך 24 שעות ללא עלות.
 3. המוקד מסייע במתן מידע בכל תחום הקשור לפטירה ותיווך לגורמי סיוע רלוונטיים.
רוצים להתייעץ?
Clsoe
רוצים להתייעץ?